UHLÍKOVÁ STOPA DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ

Uhlíková stopa digitálních produktů

Jak se to děje?

Představte si řetězec, který začíná vytvořením digitálního produktu a končí jeho používáním na vašem zařízení. Tento řetězec zahrnuje mnoho kroků, které spotřebují energii.

Zaprvé, vytváření nebo vývoj produktu je prováděn lidmi na počítačích. Dokonce i malý účinný laptop musí být nabíjen. Mnoho těchto lidí potřebuje použít více než jedno zařízení k testování a hodnocení, jak jejich produkt vypadá v různých prostředích.

Nezapomeňme na testery, manažery a klienty, všichni používají zdroje k prověření produktů, které vývojáři a designéři vytvářejí.

I poté, co je digitální produkt hotov?

Ovšem. Kdykoli prohlížíte web nebo e-mail, nejde jen o zpracování ve vašem zařízení, často jde také o mnoho různých serverů.

Představte si scénář, kdy chcete otevřít webovou stránku. Co se stane?

Napíšete webovou adresu, která používá obrazovku a procesor vašeho zařízení ke zpracování a spotřebovává energii. Poté, co adresu potvrdíte, signál prochází mnoha různými servery a kabely, zařízeními a linkami, aby dorazil tam, kde je webová stránka uložena. Všechny části, které signál přijímají a přenášejí, musí udělat svou část a spotřebovávají elektřinu. Koncový server přijme tento signál a zpracuje ho. Dnes jsou weby téměř všechny dynamické, což znamená, že server musí zpracovat kód, a až poté, co je hotov, je stránka odeslána zpět na vaše zařízení stejnou cestou.

Vaše zařízení web zobrazuje na obrazovce, ale také zpracovává, dělá další věci. Například ty animace skvělé emotikon nebo přehrávání videa.

To vše se provádí pro každé načtení webu, každý obrázek, několikrát dokola pro jedno načtení celé stránky.

Co můžeme dělat?

Existuje několik faktorů, které přispívají k vyšší spotřebě energie.

Cloudová řešení, jako jsou webové stránky, aplikace a další, využívají servery v datových centrech. Zastaralé servery bývají obvykle energeticky náročnější a neefektivní. Modernější procesory a další čipy spotřebují méně energie a při tom mají vyšší výkon. Při upgradu by společnosti neměly staré servery pouze vyhodit jako e-odpad. Mohou být prodány nebo darovány, například studentům informatiky ke vzdělávání se nebo pro malé domácí serverové projekty.

Psaný kód programu by měl být efektivní, rychlý, optimalizovaný. Pokud není provedeno správně, běží pomaleji a potřebuje více času a energie na provedení. Navíc uživatelé nechtějí a neměli by čekat na špatně optimalizovaný kód, když si chtějí prohlížet web.

LINK-V pomáhá snižovat uhlíkovou stopu

Děláme několik věcí, abychom omezili náš dopad.

Všimli jste si, že naše produkty Grace bývají obvykle tmavé? Je to nejen proto, že tmavá pozadí vyžaduje méně jasu na obrazovkách počítačů a mobilních telefonů. Pomáhá to šetřit baterii, spotřebovává o 32 % méně energie ve srovnání s bílými pozadími.

Naši programátoři usilovně pracují na optimalizaci webových stránek a aplikací a neustále hledají i nekonvenční způsoby, jak snížit využití procesorů a programy zrychlit.

Vybíráme moderní a aktualizujeme na vysoce účinné servery pro ¨hostování a provoz našich webových stránek a aplikací.

Uživatelé mohou také pomoci

Jak se vždy říká, každý z nás může něco udělat pro životní prostředí.

Můžeme snížit jas obrazovky, omezit čas strávený na energeticky náročných aplikacích a použít úsporná nastavení na svém zařízení.

Ale také malé věci. Raději pošlete odkaz na dokument místo odeslání e-mailem celého souboru. Doslova každý BIT pomáhá!